JEV Eltjänst – Ditt personliga elföretag!

Stenevägen 13, 69235 Kumla

JEV Eltjänst

Vi utför allt inom el, tele, data och fiber

Ditt personliga elföretag i Kumla

Våra tjänster

Vi levererar helhetslösningar inom el, fiber, telecom och solkraftsinstallationer.

Elinstallationer

Vi utför alla typer av elinstallationer i allt från nya bostadshus till renoveringar av äldre elanläggningar

Data, tele & fiber

Vi hjälper er att projektera och installera efter höga krav på tillgänglighet, kvalitet och kapacitet.

Service

Vår idé är att du som kund ska få en problemfri anläggning med en bra totalekonomi.

Hög kvalitet är vår specialitet

JEV Eltjänst AB utför elinstallationer åt både privatpersoner och företag. För oss är det viktigt att bygga upp ett starkt förtroende hos våra uppdragsgivare. 

Varför välja oss?

Noggrannhet

Hög kvalitet

Bred kunskap

Personlig service

KMA Policy
JEV Eltjänst utför elarbeten, både stort som smått, åt företag och privatpersoner i Örebro län samt resterande Sverige.  

Kvalitetspolicy 

Vi vill alltid sträva efter att uppfylla kundens krav, behov och förväntningar så att vi därmed bibehåller deras förtroende. 

Detta uppnår vi genom att: 

 • Bygga långsiktiga och varaktiga relationer med våra kunder genom att uppträda affärsmässigt med god etik och moral. 
 • Utföra våra uppdrag i rätt tid och med högsta möjliga kundnöjdhet. 
 • Varje medarbetare har rätt kompetens, tar ansvar och visar ett engagemang för sin uppgift. 
 • Utvärdera våra arbetsprocessers effektivitet och därigenom jobba mot ständiga förbättringar. 
 • Uppfylla alla lagkrav och branschregler som berör vår verksamhet. 
 • Samverka med branschorganisationerna. 
 • Göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare. 

Miljöpolicy 

Vi vill genom ett aktivt miljöarbete arbeta för att minimera vår påverkan på, och skydda, miljön i vårt närområde. 

Detta uppnår vi genom att: 

 • Minimera våra betydande miljöaspekter och arbeta mot ständiga miljöförbättringar. 
 • Följa lagkrav och föreskrifter för miljön som berör vår verksamhet. 
 • Samverka med våra intressenter för mer miljöanpassade produkter och för att minimera miljöpåverkan. 
 • Utbilda vår personal i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därigenom stimuleras till aktiva miljöinsatser. 
 • Göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare. 
 • Följa företagets riktlinjer för skötsel och framförande av fordon i tjänsten.  

 

Arbetsmiljöpolicy 

Vi som arbetsgivare vill verka för trygghet samt förebygga skada och ohälsa i arbetet. Det är en självklarhet för oss att säkerställa att våra arbetsplatser är säkra och hälsosamma för alla våra arbetstagare.  

Detta uppnår vi genom att: 

 • Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt tillämpliga krav. 
 • Identifiera, bedöma och förebygga arbetsmiljörisker i varje verksamhetsdel. 
 • Arbetsmiljöfrågorna integreras som en naturlig del i vår verksamhet där samverkan och delaktighet mellan arbetsgivare och arbetstagare är en levande process.  
 • Bedriva ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete samt rehabiliteringsarbete. 
 • Ha en alkohol- och drogfri arbetsmiljö i vår verksamhet. 
 • Kränkande särbehandling som t.ex. mobbing accepteras inte på arbetsplatsen, och ska påtalas till arbetsledning omgående. 
 • Göra vår arbetsmiljöpolicy förstådd bland våra medarbetare. 

Samarbetspartners