KMA Policy – JEV Eltjänst

Stenevägen 13, 69235 Kumla

KMA Policy
JEV Eltjänst utför elarbeten, både stort som smått, åt både företag och privatpersoner i Örebro län samt resterande Sverige.  

Kvalitetspolicy

Vi vill alltid sträva efter att uppfylla kundens krav, behov och förväntningar så att vi därmed bibehåller deras förtroende. 

Detta uppnår vi genom att: 

 • Bygga långsiktiga och varaktiga relationer med våra kunder genom att uppträda affärsmässigt med god etik och moral. 
 • Utföra våra uppdrag i rätt tid och med högsta möjliga kundnöjdhet. 
 • Varje medarbetare har rätt kompetens, tar ansvar och visar ett engagemang för sin uppgift. 
 • Utvärdera våra arbetsprocessers effektivitet och därigenom jobba mot ständiga förbättringar. 
 • Uppfylla alla lagkrav och branschregler som berör vår verksamhet. 
 • Samverka med branschorganisationerna. 
 • Göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare. 

Miljöpolicy 

Vi vill genom ett aktivt miljöarbete arbeta för att minimera vår påverkan på, och skydda, miljön i vårt närområde. 

Detta uppnår vi genom att: 

 • Minimera våra betydande miljöaspekter och arbeta mot ständiga miljöförbättringar. 
 • Följa lagkrav och föreskrifter för miljön som berör vår verksamhet. 
 • Samverka med våra intressenter för mer miljöanpassade produkter och för att minimera miljöpåverkan. 
 • Utbilda vår personal i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därigenom stimuleras till aktiva miljöinsatser. 
 • Göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare. 
 • Följa företagets riktlinjer för skötsel och framförande av fordon i tjänsten.  

Arbetsmiljöpolicy 

Vi som arbetsgivare vill verka för trygghet samt förebygga skada och ohälsa i arbetet. Det är en självklarhet för oss att säkerställa att våra arbetsplatser är säkra och hälsosamma för alla våra arbetstagare.  

Detta uppnår vi genom att: 

 • Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt tillämpliga krav. 
 • Identifiera, bedöma och förebygga arbetsmiljörisker i varje verksamhetsdel. 
 • Arbetsmiljöfrågorna integreras som en naturlig del i vår verksamhet där samverkan och delaktighet mellan arbetsgivare och arbetstagare är en levande process.  
 • Bedriva ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete samt rehabiliteringsarbete. 
 • Ha en alkohol- och drogfri arbetsmiljö i vår verksamhet. 
 • Kränkande särbehandling som t.ex. mobbing accepteras inte på arbetsplatsen, och ska påtalas till arbetsledning omgående. 
 • Göra vår arbetsmiljöpolicy förstådd bland våra medarbetare.